Η Nissan συνεισφέρει 469 εκατ. Ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του 2017 στα κέρδη της Renault

Η Nissan κυκλοφόρησε σήμερα τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017/2018 (1 Απριλίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2018).

Τα αποτελέσματα της Nissan για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017/2018 (1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017), μετά από επαναδιατυπώσεις, θα έχουν θετική συμβολή στο τρίτο τρίμηνο της Renault το 2017, το καθαρό εισόδημα εκτιμάται σε 469 εκατ. Ευρώ (1) .

(1) Με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία 130,4 γιέν / ευρώ για την εξεταζόμενη περίοδο.

Tags

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...