Οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2017: Ο όμιλος Renault συνεχίζει να αναπτύσσεται και θέτει νέο λειτουργικό περιθώριο για το εξάμηνο

Κυριότερα σημεια:

  • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,4% σε 1,88 εκατομμύρια μονάδες.
  • Τα έσοδα του Ομίλου Renault αυξήθηκαν κατά 17,3% σε €29.537 εκατ. (+ 12.2% εξαιρουμένου του αποτελέσματος ενοποίησης της AVTOVAZ).
  • Το λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου Renault ανήλθε σε 1.820 εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 6,2% των εσόδων. Εξαιρουμένης της AVTOVAZ, το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε κατά 17,9% στα € 1,817 εκατ. (6,4% των εσόδων, έναντι 6,1% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016).
  • Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου Renault ανέρχονται σε € 1,789 εκατ. (+ 21,2%) έναντι € 1,476 εκατ.
  • Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε € 2.416 εκατ. (+ 54.2%) σε σύγκριση με € 1.567 εκατ.
  • Θετική λειτουργική ελεύθερη ροή μετρητών € 358 εκατ.

>Η Renault-Nissan αναφέρει αύξηση πωλήσεων ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2017

Ο Carlos Ghosn, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Renault, δήλωσε: “Ο Όμιλος δημοσίευσε νέα ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο του 2017, τα οποία οφείλονται στο σχέδιο ανανέωσης της γκάμας προϊόντων, στη γεωγραφική μας επέκταση και στη δέσμευση όλων των εργαζομένων μας. Αυτό το επίτευγμα μας θέτει ένα σταθερό έδαφος για την εφαρμογή του επόμενου στρατηγικού μας σχεδίου και μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε την καθοδήγησή μας για το έτος “.

>Groupe Renault | Νέο ρεκόρ πωλήσεων με 1,88 εκατομμύρια οχήματα, αύξηση κατά 10,4%, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017

Ενοποιημένα αποτελέσματα Groupe Renault

€ million H1 2016 H1 2017 (1) Change
Group revenues 25,185 29,537 +4,352
Operating profit
% of revenues
1,541
6.1%
1,820
6.2%
+279
+0.1 point
Other operating income and expenses items -65 -31 +34
Operating income 1,476 1,789 +313
Net financial income and expenses -67 -211 -144
Contribution from associated companies 678 1,317 +639
o/w : NISSAN 749 1,288 +539
 
Current and deferred taxes -520 -479 +41
Net income 1,567 2,416 +849
Net income, Group share 1,501 2,379 +878
Automotive operational free cash flow +381 +358 -23

Outlook 2017

Το 2017, η παγκόσμια αγορά θα πρέπει να παρουσιάσει ανάπτυξη περίπου 1,5% έως 2,5%. Η ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% κατά την περίοδο. Η γαλλική αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 2%.

Εκτός της Ευρώπης, η ρωσική αγορά θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περισσότερο από 5% (έναντι έως και 5% προηγουμένως) και της αγοράς της Βραζιλίας κατά 5% (έναντι προηγούμενης σταθερότητας).

Η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί στην Κίνα (+ 5%) και στην Ινδία (+ 8%).

Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της AVTOVAZ, ο Όμιλος Renault επιβεβαιώνει την καθοδήγηση του για το έτος 2017:

  • Αύξηση των εσόδων του ομίλου πέραν των επιπτώσεων της AVTOVAZ (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες),
  • Αύξηση του λειτουργικού κέρδους του Ομίλου σε ευρώ,
  • Δημιουργία θετικών λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών για αυτοκίνητα.

Tags

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...