Όμιλος Renault: Οικονομικά αποτελέσματα 2014

Το 2014, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 41.055 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το 2013. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1%.

Η συμβολή του τμήματος αυτοκινήτων στα έσοδα ανήλθε σε € 38.874 εκατ, αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το 2013. Ο Όμιλος αντισταθμίζει τις αρνητικές νομισματικές διακυμάνσεις με την αύξηση των τιμών εκτός της Ευρώπης και από την ισχυρή αύξηση των πωλήσεων στους εταίρους.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.609 εκατ, έναντι € 1.242 εκατ το 2013 (3,9% των εσόδων έναντι 3,0% το 2013).

“Πιάσαμε όλους τους στόχους που είχαμε ανακοινώσει για το 2014. Αυτό, μας τοποθετεί σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στρατηγικού μας πλάνου,” Renault Drive the Change “. Το 2015 θα πρέπει να μας επιτρέψει να κάνουμε ένα νέο βήμα προς τα εμπρός, χάρη σε μια άνευ προηγουμένου επίθεσης νέων προϊόντων στην ιστορία της Renault “,

δήλωσε ο Carlos Ghosn, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Renault.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Renault consolidated Results

€ million 2014 2013 Change
Group revenues 41,055 40,932 +0.3 %
Operating profit 1,609 1,242 367
% of revenues 3.9 % 3.0 % +0.9pts
Other operating income and expenses items -504 -1,276 772
Operating income 1,105 -34 1,139
Net financial income -333 -282 -51
Contribution from associated companies 1,362 1,444 -82
o/w : NISSAN 1,559 1,498 61
AVTOVAZ -182 -34 -148
Current and deferred taxes -136 -433 297
Net income 1,998 695 1,303
Net income, Group share 1,89 586 1,304
Automotive operational free cash flow 1,083 827 256

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Παρά τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν πολλές οικονομίες, η παγκόσμια ζήτηση για αυτοκίνητα θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται φέτος (+2%). Η ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει ελαφρά θετικό ρυθμό ανάπτυξης (+ 2%), ενώ συνεχίζετε να αναμένετε υψηλή μεταβλητότητα στις κύριες αναδυόμενες αγορές του Ομίλου:

Στο πλαίσιο αυτό, η Renault στοχεύει στα εξής:

– Περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και των εσόδων της (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες),

– Να συνεχίσει να βελτιώνει το λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου,

– Θετικές επιχειρησιακες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Tags

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...